0 Flares 0 Flares ×

Екипът зад Brand Idea

Бистра Василева

Преподавател  и експерт в сферата на Mаркетинговите изследвания, Mаркетинговите комуникации, Управление на качеството и Рекламен инженеринг. Автор на десетки публикации в тези области. Ерудиран ръководител, ментор и приятел.

Владимира Недялкова

Владимира Недялкова e бакалавър по Маркетинг, с допълнителна професионална квалификация по Бизнес комуникации и PR, тя се грижи за онлайн представянето и дигиталните комуникации на CID. Професионалните ѝ интереси са в областта на социалните медии, дигиталния маркетинг и събитиен мениджмънт.

Пламена Паламарова

Пламена е дипломиран магистър в сферата на рекламата и медийните комуникации. В настоящия момент е преподавате и докторант в катедра “Маркетинг” към ИУ-Варна, със специализация Маркетингови комуникации. Професионалните и научните ѝ интереси включват интерактивен маркетинг, социални медии, съвременни и алтернативни комуникационни канали.

 

Искате да изпробвате уменията и знанията си? Желаете да се сблъскате с реален бизнес проблем?

Събитията на Brand Idea са най-точното и подходящо решение. Чрез тях имате възможност да се докоснете до света на бизнеса в различни сфери на дейност и да надникнете в неговите проблеми. Конкурсите и мероприятията с марка BI Ви предоставят възможност да участвате в бизнес симулации, виртуални бизнес игри и уъркшопи.

Изпитавате затруднения да намерите подходящи партньори, за да реализирате своя идея? Имате нужда от контакти и връзки с екипи и фирми, в които да покажете своите знания и умения?

Brand Idea Ви дава шанс да се срещнете и да контактувате със специалисти от практиката, мениджъри и собственици на малки и големи компании. Станете част от мрежата на Brand Idea, за да откриете подходящите за Вас възможности.

Имате брилянтна идея? Не знаете точно как да я реализирате? Нужна Ви е подкрепа и консултация? Нужен Ви е експертен екип?

Въпреки наличието на безкрайно много идеи, повечето от тях остават просто едно добро хрумване. Brand Idea е създаден да реши този проблем и да превръща идеите в реалност. Ние ще Ви помогнем да материализирате Вашите идеи.

0 Flares 0 Flares ×