0 Flares 0 Flares ×

Кой може да участва?

 • Студенти (в направления Маркетинг, Мениджмънт, Информатика, Туризъм и др. и области на висшето образoвание, които попадат в направленията на BI);
 • Млади специалисти и практици в маркетинга;
 • Любители на маркетинга, с различна визия, готови да се включат в предизвикателствата на Brand Idea – Marketing Accelerator;

Защо да участвате?

 • За да тествате Вашите знания и умения в сферата на маркетинга;
 • Да изпробвате възможностите си да се конкурирате с други проекти и идеи;
 • За да се срещнете с представители на бизнеса и да получите обратна връзка за представянето и идеите си;
 • Да установите контакти с потенциални работодатели и бъдещи партньори;
 • За да продадете своите първи реални маркетингови предложения и решения;
 • За да усвоите допълнителни практически умения в подготовката на маркетингови прoeкти и предложения;

Цел на Brand Idea – Маркетинг Aкселератор

Да отключи Вашето въображение, идеи и натрупани знания и да ги фокусира и усъвършенства, за да се превърнат в материализирани, конкурентни, готови за пазарно внедряване бизнес решения и предложения.

Нашите целеви аудитории и потенциални партньори

 • Студенти в сферата на маркетинга и информационните технологии;
 • Преподаватели и анадемични наставници с интерес към BI-Маркетинг инкубатора и образователните подходи от тип “Gamification”;
 • Практици и специалисти в областта на маркетинга;
 • Неправителствени организации, специализирани в образователните услуги и инициативите за подрастващи и млади хора;
 • Бизнес организации с интерес към иновативните Маркетингови идеи и желание за сътрудничество в образователни формати тип “бизнес академия” и “маркетинг инкубатор”;
 • Компании, които търсят свежи и различни Маркетингови решения и Идеи;

Как да участвате?

 1. Попълнете електронна регистрационна форма, която е достъпна на дъното на уеб сайта на BI-Marketing Incubator;
 2. Развийте и опишете своята идея в подготвения от нас BI Формуляр на Маркетингово проектно предложение, който може да изтеглите от тук. Готовите проекти изпратете по електронен път на адрес info@brand-idea.net
 3. Изпратете готовият формуляр в срок до 10.05.2015 г.
 4. Представете с аудио или видео презентация Вашата идея по време на предварителната селекция на BI, която ще се проведе на 07.05.2015 г.
 5. Всички кандидати, успешно преминали предварителната селекция, ще се състезават във финала на BI, който ще се проведе на 15.05.2015 г.!

Важни Дати за Brand Idea

 • 15.04.2015 г. – Краен срок за регистрация за участие в BI 2015;
 • 17.04.2015 г. – Workshop с регистрираните участниции;
 • 07.05.2015 г. – Предварителна селекция за участие във финала на BI;
 • 14.05.2015 г. – Краен срок за предаване на Маркетингови проектни предложения;
 • 15.05.2015 г. – BI 2015г – финалът!

Не губи време!

Стани част от новото бранд преживяване, стани част от нашата история.

0 Flares 0 Flares ×