0 Flares 0 Flares ×

Технологиите на взаимодействие между бизнеса и академичните среди бяха изяснени на семинара „Бизнес моделиране на учебните планове и програми във висшето образование”, който се проведе в три дни (сряда, четвъртък и петък) във Варна. Целите му са търсене на мостове между двете страни, като са установени практически приложими форми на обучение. Новите предизвикателства в съвременния свят налагат обвързването на стандартите с професионалните компетенции и знанията, и уменията които университета дава.

На семинара се проведе уъркшоп на тема „Разработване на концептуална карта на процеса на изграждане на приложни компетентности в обучаващия цикъл на професионално направление 3.8 Икономика на ИУ-Варна”, с модератор проф.д-р ик.н. Юлия Узунова, сесия на тема: „Моделът на деловите игри при обучението на студентите по икономика”, с модератор доц.д-р Бистра Василева, презентации на проекти на студенти, кандидатстващи за конкурса „Бранд Идея 2014” – „Триизмерна Варна през времето”, Мария Михнева и Димана Михнева, магистърска специалност „Реклама и медийни комуникации”, “Reading is … shared happiness”: кампания за книжарница Shakespeare & Friends, Ивелина Данчева, Деница Кръстева, Цветомила Димитрова, Христина Руменова, специалност „Маркетинг”, 4 курс и други, сесия на тема „От научни изследвания до обществена значимост” – трансформацията на един научен проект в обществено значимо събитие”, с презентатори доц.д-р Галина Богданова, БАН, Институт по математика и Цветелина Пенева, старши експерт в община Велико Търново и други.

Изминалият семинар е част от проект BG051PO001-3.1.07-0058 “Бизнес моделиране на учебните планове и програми в професионално направление 3.8 Икономика на Икономически университет – Варна”, по който работи най-старото висше учебно заведения в морския град.

Статията е от Dailyvarna.com

0 Flares 0 Flares ×