0 Flares 0 Flares ×

BI #Hackathon 2017

“Социални медии в бизнеса“

Изтегли пълните правила от тук

В рамките на Седмото издание на Brand Idea за втора поредна година ще се проведе състезание за млади хора с интереси в областите дигитални комуникации, социални мрежи и иновативни бизнес решения. Целта на инициативата е да събере на едно място ученици и професионалисти в сферата на маркетинга, които заедно да предложат решение на реален казус.

Темата на BI #Hackathon 2017 г. е „Социални медии в бизнеса“

 

 

Целта на състезанието е да стимулира прилагането на социалните медии в бизнеса на фирмите чрез работа по реални казуси. BI #Hackathon стимулира креативността на участниците и тяхното иновативно мислене, за да предложат интересни и оригинални решения на поставените задания.

Състезанието дава възможност на всички участници да тестват своите знания, креативност, способност за работа в екип и презентационни умения, без да има ограничение за използваните технологии и средства. Необходимо е екипите да представят оформена ясна концепция, отговаряща на изискванията на възложителя и поставения проблем, като решенията ще бъдат оценявани от жури и възложители.

Допустими участници

Всички ученици от XI и XII клас, без значение от профила и учебното заведение, в които се обучават и са попълнили регистрационната форма за конкурса до 18.04.2016г. От всички, които са подали заявка за участие, организаторите ще подберат 27 участника и 5 резерви. Избраните за участие кандидати ще бъдат информирани от организатора на посочен от тях телефон.

Изтеглете заданията, предоставени от възложителите:

Прочети пълните правила за участие и критерии за оценяване

Изтегли ги от тук
0 Flares 0 Flares ×