0 Flares 0 Flares ×

„ТАЙНСТВЕН РЪКОПИС” НА 100 ГОДИНИ БЕ  ПРЕДСТАВЕН ВЪВ ВОЕННОМОРСКИЯ МУЗЕЙ

Второто издание на поредицата „Тайнствените ръкописи”, организирана от група студенти с помощта на Центъра за иновации и развитие към Икономическия университет във Варна, се състоя вчера във Военноморския музей.

Мястото не е случайно, тъй като представеният ръкопис е всъщност сборник с размисли, стихове и песни, събрани от Светослав Цокев, от времето на службата му във Флота 1901-1907 г., който бе дарен на музея от варненския адвокат Христо Раев.

„На тез бели страници аз желая Вашия спомен да е написан с ръчица, скъп за мене ще го зная. Макар и да сме надалеч, няма да се забравим веч” собственоръчно е изписал Светослав Цокев в своя уникален албум. Следват близо 500 страници, съхранили почерка на негови другари, в които можем да срещнем български песни, военни маршове, стихотворения от чужди автори и крилати мисли.

Сборникът се показва за първи път пред публика, а изследването на младите студенти е изключително сериозно – за да представят ръкописа те се съветват с различни експерти, сред които и графолог, и стигат дори проучвания на източници в Държавния военноисторическия архив във Велико Търново. Това е вторият документ, който студентите показват в рамките на поредицата „Тайнствените ръкописи”. В първото издание бе представено фототипно копие на неизвестен дотогава ръкопис на Г.С. Раковски, създаден през 1886 г.

0 Flares 0 Flares ×