0 Flares 0 Flares ×

Цел на Brand Idea – Маркетинг Акселератор

Да отключи Вашето въображение, идеи и натрупани знания и да ги фокусира и усъвършенства, за да се превърнат в материализирани, конкурентни, готови за пазарно внедряване бизнес решения и предложения.

Не губи време!

Стани част от новото бранд преживяване, стани част от нашата история.

0 Flares 0 Flares ×