0 Flares 0 Flares ×

Нашите целеви аудитории и потенциални партньори:

  • Студенти в сферата на маркетинга и информационните технологии;
  • Преподаватели и анадемични наставници с интерес към BI-Маркетинг инкубатора и образователните подходи от тип “Gamification”;
  • Практици и специалисти в областта на маркетинга;
  • Неправителствени организации, специализирани в образователните услуги и инициативите за подрастващи и млади хора;
  • Бизнес организации с интерес към иновативните Маркетингови идеи и желание за сътрудничество в образователни формати тип “бизнес академия” и “маркетинг инкубатор”;
  • Компании, които търсят свежи и различни Маркетингови решения и Идеи;

Не губи време!

Стани част от новото бранд преживяване, стани част от нашата история.

0 Flares 0 Flares ×